2018

25. 9. 2018

Běželi jsme s vodou o závod

V neděli 16. 9. 2018 se na Dobříši konal druhý  ročník Běhu města Dobříše, kde se sešlo 400 běžců, které jsme občerstvili čistou vodou a ochucenou vodou sirupy Sodastream. […]
4. 10. 2018

Plošná deratizace – Dobříš

Dovolujeme si vás informovat, že ve čtvrtek 4. 10. 2018 proběhne kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši. V boji proti hlodavcům jsou používány k deratizaci moderní preparáty s účinnými látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí. […]
16. 10. 2018

Den s lesníkem a vodohospodářem

I děti se učí, jak se s vodou hospodaří a odkud získáváme pitnou vodu. Minulý týden se zúčastnila 1. základní škola Dobříš projektu Do lesa s lesníkem, do kterého […]
24. 10. 2018

Nezapomínejte na zabezpečení vodoměru proti zamrznutí

Vážení odběratelé, předpovědi počasí nám slibují první mrazy, proto je potřeba myslet na zabezpečení vodoměru proti zamrznutí – a tím předejít výdajům s tím spojených. Výměnu nezabezpečeného vodoměru […]