Dnešním dnem se ještě s dětmi 2.ZŠ neloučíme

Třída 4.C dnes absolvovala program O VODĚ sice jako poslední z 2.ZŠ, ale spolu se ještě uvidíme zítra na čistírně odpadních vod na Dobříši.

Dětem čtvrtých a šestých tříd vysvětlíme, jak funguje dobříšská čistírna odpadních vod a zodpovíme všechny jejich otázky.

Všichni kdo mají zájem o exkurzi na naší čistírně jsou vítáni! Exkurze provádíme zdarma a kdykoli po osobní domluvě.