Informace k obnově vodovodu a kanalizace v ul. Pražská

V období od 6.3.2017 do 30.4.2017 bude v ul. Pražská (od č.p. 108 po č.p. 113) probíhat obnova technické infrastruktury (vodovod a kanalizace). Termín dokončení stavebních prací může být ovlivněn klimatickými podmínkami.

Během stavebních prací bude v maximální možné míře zachován provoz chodníku. Trasa technické infrastruktury bude obnovována po úsecích délky cca 15 – 20m. V tomto úseku bude vždy omezeno parkování. Přístup k vašim nemovitostem bude po dobu realizace zajištěn. Příjezd k nemovitosti bude možný i přes stavbu, pokud to bude z technických důvodů možné. Úplné omezení příjezdu k nemovitosti vám bude dopředu ohlášeno.

V případě dotazů nebo při řešení problémů se můžete obrátit na pracovníka MěÚ Dobříš, odboru místního rozvoje, Ing. Pavla Oplíštila (tel.: +420 773 820 106; e-mail: oplistil@mestodobris.cz) nebo vedoucího technika Vodohospodářské společnosti Dobříš pana Martina Lorence (tel.:+420 723 644 053).

Děkujeme za pochopení a spolupráci

mapaVKPRAŽSKÁ OBNOVA