Informace o obnově vodohospodářské infrastruktury a vývoji ceny vody

Vodohospodářská společnost Dobříš je spolehlivým partnerem v oblasti výstavby, obnovy a rekonstrukce vodovodních i kanalizačních sítí, provozování vodovodů a kanalizací. Již 22 let se staráme o to, aby obyvatelé Dobříše a dalších 17 obcí dostali do kohoutků kvalitní pitnou vodu. Neustále vyhledáváme nové zdroje pitné vody a v současné době budujeme nové vrty v Rosovicích. Nové technologie nám dovolují být maximálně efektivní a šetrní k životnímu prostředí. Také díky nově zrekonstruované čistírně odpadních vod můžeme spolehlivě dodržovat všechny limity a standardy Evropské unie, a šetřit životní prostředí. Vzhledem k podmínkám poskytnuté dotace a doporučení Státního fondu životního prostředí je nutné zvýšit cenu pro stočné, aby byla zajištěna udržitelnost tohoto projektu.

Své služby neustále zlepšujeme a s tím souvisí několik připravovaných opatření.

Nezbytně nutná obnova vodohospodářské infrastruktury

Na Dobříši jsou ještě úseky potrubí, jejichž stav a kvalita je vzhledem ke stáří materiálu nevyhovující. Některé úseky dosahují stáří až 90 let. Naší prioritou je čistá voda i zdraví obyvatel Dobříše, proto je obnova vodohospodářské infrastruktury včetně vodárenských objektů nevyhnutelná a i ze zákona povinná.

Na základě této obnovy jsou očekávány následující dopady: zlepšení zásobování pitnou vodou, zajištění nejvyšší možné kvality pitné vody, menší ztráty ve vodovodní síti způsobené stářím infrastruktury, zlepšení životního prostředí a lepší ochrana podzemních vod.

Pro zajímavost uvádíme tabulku s cenami vodného a stočného nedalekých měst.

Cena vodného a stočného vč. DPH

Dobříš                                   58,80

Benešov   72,24
Hostomice 73,72
Nová V.pod Pleš. 74,18
Příbram 75,37
Písek 76,72
Řitka 77,97
Mníšek p.B. 82,53
Beroun 90,85
Žebrák 90,85
Hořovice 90,85
Kladno 92,92
Tábor 111,04

 

Spotřeba vody v Dobříši

Za posledních 20 let klesla denní spotřeba vody v Dobříši na osobu téměř o polovinu. Opět není možné srovnávat cenu, která byla regulovaná, což vedlo k plýtvání s vodou.Lidé kvůli rostoucím cenám vody používají úsporné spotřebiče a s rozvojem modernějších technologií se snižuje také spotřeba vody v průmyslu i zemědělství.

Cena vody v Dobříši

Cena vodného a stočného se v Dobříši již tři roky nezměnila. Přitom je jisté, že došlo k nárůstu ceny energií, materiálů, poplatků i daní.

Cena vodného a stočného za m³ byla od r.2010 do r. 2013 50,80Kč a od r.2013 do r.2015 je cena za m³ ve výši 58,80 Kč.

Cena vodného a stočného v roce 2015

Voda pitná                                    38,00 Kč/ m³

Voda odkanalizovaná                    20,80 Kč/ m³

Vodné a stočné                             58,80 Kč/

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den, t.j. 5,88 Kč na osobu a den za dodání vody pitné, odkanalizování a vyčištění odpadní vody. 1litr pitné vody a zároveň následné odkanalizování zatíží obyvatele cca 5 haléři!

Vodohospodářství se musí stát během několika let samofinancovatelným, což znamená jeho provoz bez dotování provozních a ostatních nákladů. Finanční zdroje na provoz, obnovu a rozvoj vodohospodářských zařízení musí být generovány z ceny vodného a stočného. Kromě toho je město Dobříš povinno respektovat plánované navyšování ceny stočného. Toto postupné navyšování bylo stanoveno jako jedna ze základních podmínek udržitelnosti projektu rekonstrukce čistírny odpadních vod v letech 2009-2011 a nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem k uložení finančních sankcí.

Na základě všech výše uvedených faktorů budeme nuceni po několika letech přistoupit k přiměřenému zvýšení ceny vodného a stočného, a to v takové výši, která je sociálně únosná. Stanovení ceny vodného a stočného je vyhrazeno zastupitelstvu města Dobříš, které o něm bude rozhodovat na svém záříjovém jednání.

Stejně samozřejmá jako je voda tekoucí z kohoutku by měla být obnova sítí a technologií – jde o zodpovědnost vůči všem obyvatelům i budoucím generacím.