Informace o probíhající obnově sítí a přípravy na rekonstrukci náměstí

Před samotnou rekonstrukcí náměstí je nezbytně nutné opravit nejen současnou síť vodovodu, ale také splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Vzhledem ke stáří vodovodního potrubí a nevyhovující kanalizaci (a nutnosti oddělení srážkových vod) byla provedena obnova vodovodu a kanalizace v ul. Příbramská a v současné době realizována již druhá etapa prací – v části Mírové nám. a v ul. Pražská. V etapě třetí proběhne rekonstrukce inženýrských sítí v části Komenského náměstí a poté bude následovat rekonstrukce povrchů, úprava a obnova zeleně a městského mobiliáře