Jak napouštět bazén

Již v tomto období se obecně zvyšuje nárůst odběru vody díky zvyšující se teplotě, napouštěním bazénu, péčí  o zahrádky aj.

Proto doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně i v bazénu.

Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění
usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody v potrubí.
Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo možným problémům
s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.

Dále je možno využít dovozu vody cisternou na základě telefonické objednávky
na tel.č. 736 754 264, paní Bumbová, firma RETECH.

 

Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním.