Koncepce lepšího hospodaření s vodou v ČR

Vláda schválila koncepci lepšího hospodaření s vodou

Vládou byla schválena koncepce lepšího hospodaření s vodou, kde je popsáno více než 50konkrétních úkolů, které budou bezodkladně realizovány, a zároveň bude nutné vypracovat podrobnější plány, které budou podle slov pana ministra zemědělství Mariana Jurečky vyhotoveny v letech 2016 nebo 2017.

„Chceme definovat, které katastry budou přímo zasažené suchem, jakým způsobem tam třeba pro zemědělce přivedeme vodu na zavlažování. Nebo se chceme zabývat tím, jestli bychom neměli daleko lépe využívat například dešťovou vodu, mít nějaké absorpční kapacity, které pak umožní zavlažování zahrad, napouštění bazénů,“ uvedl Jurečka. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce dokument také počítá se zásadní změnou vodního zákona, která by pokládala sucho za stejnou katastrofu, jako jsou povodně. „Česká republika je připravena na povodně, ale není připravena na sucho, které by bylo katastrofické,“ řekl již dříve. Jedním z opatření by mělo být i zvýšení ceny za odběr podzemní vody.

V rámci vytváření dlouhodobé koncepce hospodaření s vodou v Dobříši bylo zásadní rozhodnutí v 80. letech začít budovat vrty v lesích umožňujících jímání kvalitní podzemní vody, což otevřelo nové významné naděje získání kvalitní vody i do budoucna. Kdyby se neupustilo od povrchového zdroje z nádrže Chotobuš, nebylo by možné ve městě zajistit dodávky pitné vody jako je tomu v současné době. Je samozřejmě nutné nadále pracovat na dalších plánech efektivního hospodaření s vodou a předejít problémům s nedostatkem pitné vody i v budoucnu.

Srovnání hladiny Chotobuše             dnes                                                                                                                         80.léta