Nové vzdělávací programy pro děti a mládež

V současné době připravujeme řadu velmi zajímavých vzdělávacích programů.

Hlavní náplní bude především vysvětlení významu vody jako nepostradatelné složky životního prostředí
a také jako strategické suroviny, která ovlivňuje náš každodenní život a dění kolem nás.
Letos již několik úspěšných dětských akcí s ekologickou tématikou máme za sebou. Např. Den vody,
jehož součástí byly mj. exkurze do čistírny odpadních vod v Dobříši, Den Země,
„Pojďme tvořit na hřiště“ a další.

Vzhledem k nadšení dětí a zvídavosti nejen jich, ale i vyučujících z Dobříše a okolních obcí,
chceme v těchto programech pokračovat. Jejich financování bude založeno výhradně na využívání dotačních
programů na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Nijak tím nezatížíme běžný chod společnosti, tyto výdaje
nebudou kalkulovány do cen vodného a stočného.

Uvidíme se na další vzdělávací akci!