Nový dotační program Dešťovka

Nový dotační program Dešťovka na  hospodaření s dešťovou vodou je jednou z priorit ministra Brabce pro rok 2017 a může být zajímavý pro mnoho domácností. Program vyhlásí Ministerstvo životního prostředí v dubnu a na lepší hospodaření s dešťovou vodou bude přerozdělováno 100 milionů korun.

Až 50 procent může býtdotace na systémy, ve kterých se bude využívat dešťová voda například jako užitková nebo na splachování.  „Je to program, který bude zaměřen na bytové domy, pro rodinné domy. Je to nový program pro občany, který by měl motivovat lidi, aby lépe hospodařili s vodou, ať už srážkovou na svých zahradách především, nebo i s přečištěnou vodou odpadní,“řekl ministr.

Možnost dotace na jednoduché systémy, do kterých se bude například na střechách domů chytat dešťová voda, bude jen v těch regionech, které jsou výrazně postižené suchem. Ministerstvo životního prostředí nyní jedná s Českým hydrometeorologickým ústavem, které oblasti Česka budou pro potřeby programu označeny za suché.

4741412_s