Politika kvality

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o. je spolehlivým partnerem v oblasti výstavby, obnovy a re-
konstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, provozování vodovodů a kanalizací.

Důvěru našich zákazníků si chceme udržet dodržováním následujících zásad:

– plnění smluvních závazků a právních požadavků považujeme za samozřejmost
– naší snahou je naplnit nejen očekávání našich zákazníků, ale také potřeby uživatelů sítí
– neustále zlepšujeme naši činnost a efektivnost systému řízení
– při provozování vodovodních a kanalizačních sítí usilujeme o jejich optimální provoz a předcházení haváriím
– snažíme se minimalizovat omezení veřejnosti spojená s výstavbou a opravami sítí
– naší vizitkou je ohleduplnost k majetku obcí a občanů i k životnímu prostředí
– nezbytnou podmínkou našeho úspěchu je využití moderní techniky a rozvoj kvalifikace pracovníků

Tato politika vyjadřuje závazky každého pracovníka Vodohospodářské společnosti Dobříš.

 

Ing. Tomáš Kolařík
jednatel společnosti
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o.