Obnova kanalizace a vodovodního řadu v Dobříši

Jistě jste zaregistrovali v únoru stavební práce v ulici Pražská. V této lokalitě je realizována obnova kanalizace i vodovodního řadu. Vodovod je v současné době kapacitně nevyhovující a vodovodní potrubí je za hranicí životnosti, což má za následek úniky vody. Proto je vodovodní potrubí vyměňováno za nové.

Stávající kanál z první poloviny minulého století, který je v havarijním stavu, je postupně nahrazen za novou kanalizaci a zároveň jsou odděleny dešťové vody, aby nezatěžovaly čistírnu odpadních vod.

Další obnova sítí probíhá v ul. Na Lukách. Bude provedena výměna jak stávající kanalizace, tak i vodovodní potrubí. Upozorňujeme, že v této lokalitě může v průběhu stavebních prací dojít k dopravnímu omezení. Dokončení obnovy vodovodního řadu a kanalizace v této ulicí je plánováno na 31. 3. 2017