Obnova sítí v ul. Na Lukách – Dobříš

Od 6.2.2017 bude probíhat obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Lukách. V této lokalitě může v průběhu stavebních prací dojít k dopravnímu omezení, za což se omlouváme. Dokončení obnovy vodovodního řadu a kanalizace v této ulici je plánováno na 31.3.2017.

V případě dotazů kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. č. 318 521 108