Obnova sítí v ul. Plk. B. Petroviče

Od května do poloviny července proběhla obnova sítí v ul. Plk. B. Petroviče, aby se do budoucna omezily zásahy do nového povrchu komunikace. Došlo k výměně jak vodovodních, tak kanalizačních sítí a v červenci přijde na řadu výměna stávajícího povrchu z kamenných kostek za asfalt, což podstatně sníží zátěž hluku v této lokalitě a přispěje k bezpečnosti i komfortu silničního provozu.