Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2019

Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2019

Vzhledem k životnosti vodovodních řadů a kanalizací, které slouží již několik desítek let, musíme jejich obnovu dlouhodobě plánovat a také plnit požadavky české legislativy – Plán financování obnovy vodohospodářského majetku podle jeho stáří a předpokládané životnosti.

S obnovou souvisí někdy i dopravní či jiná omezení, proto bychom vás rádi informovali o harmonogramu realizace prací v roce 2019 ve městě Dobříš.

Obnova splaškové a dešťové kanalizace  na Dukelského náměstí  

již probíhá a bude dokončena do konce roku

 

Obnova vodovodu a kanalizace v části ulic Horymírova, U Slovanky, Okružní

doba realizace od května do konce roku

 

Obnova splaškové a dešťové kanalizace v ulici U Slávie

již probíhá a bude dokončena v květnu

 

Obnova kanalizace Na Čihadlech

doba realizace od března do května

 

Obnova vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v ulici Jiráskova

doba realizace od července do konce roku

 

Obnova splaškové kanalizace v Bezručově ulici

doba realizace od června do srpna

 

Uvedená data jednotlivých etap je nutné brát jako informativní. Zahájení a dokončení etap mohou ovlivnit povětrnostní podmínky a další vlivy.

O jejich aktualizaci budete pravidelně informováni na našich webových stránkách www.vhs-dobris.cz