Plošná deratizace města

Dnešním dnem 3. 9. 2014 probíhá deratizace města Dobříše. Věnujte prosím zvýšenou opatrnost u dětí
a domácích zvířat.

K deratizaci používáme moderní preparáty s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými krajskou
hygienickou stanicí. Nízká koncentrace účinné látky, její selektivní účinek na hlodavce a odborné
kladení nástrah omezují možnost otravy lidí a domácích zvířat. Tyto prostředky obsahují speciální hořkou látku,
kterou hlodavci nevnímají, ale odrazuje necílové organismy (včetně dětí).
Přesto z preventivních důvodů doporučujeme zvýšenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce
jedovaté, ale můžou poškodit zdraví. Preparáty jsou používány ve formě barevných granulí či zrna.
Barevnost je lákavá především pro malé děti, nenechávejte je v průběhu deratizační akce bez dozoru.
Obracíme se rovněž na chovatele psů a koček, aby zabránili zvířatům přístupu k nástraze i k uhynulým hlodav-
cům. V případě podezření, že přes veškerá opatření vaše zvíře pozřelo návnadu, navštivte s ním
neprodleně veterinárního lékaře.