Plošná deratizace splaškové kanalizace v Dobříši

Dnes 11. 5. 2017 probíhá kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši

Používáme k deratizaci moderní preparáty s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí.

  

30148674_s