Poděkování ohleduplným odběratelům

Děkujeme všem odběratelům za šetrné zacházení s vodou v dlouhém suchém období. Po opakovaných výzvách se snížila spotřeba pitné vody a předešlo se tím případným komplikacím s dodávkami pitné vody. A za to vděčíme všem ohleduplným odběratelům!