Práce na obnově vodohospodářské infrastruktury v plném proudu

Na náměstí Komenského je v současné době prováděna  obnova dešťové a splaškové kanalizace včetně příprav pro odvodnění této lokality. Následně bude probíhat obnova stávajícího vodovodního řadu. Dále pokračuje obnova vodovodního řadu a kanalizace v části Mírového náměstí směrem ke světelné křižovatce.

Omlouváme se za omezení provozu na Mírovém náměstí, dokončení prací je na Mírovém náměstí je plánováno na konec roku 2017.

Děkujeme za pochopení a v případě dotazů kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. č. 318 521 108