Rekonstrukce inženýrských sítí v západní části Mírového náměstí v Dobříši

Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši – etapa komunikace v západní části,
CZ.1.15/1.1.00/58.01196. Již déle než rok slouží ke spokojenosti obyvatel města Dobříše zrekonstruova-
ná část Mírového náměstí mezi křižovatkou u České Spořitelny, a.s a Kulturním domem.

Předmětem rekonstrukce byla nejen obnova povrchů, ale také rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací.
Povrchové úpravy doplňuje velmi slušný mobiliář – lavičky a koše z produkce tuzemské firmy.
Celkové náklady projektu činily 8 820 950 Kč, dotace z ROP SČ byla přiznána ve výši 3 435 266 Kč, zbývající
náklady byly hrazeny z rozpočtu města.
Vzhled této původní části náměstí se vyznačuje upraveným, moderním dojmem. Náměstí kromě plnění
dopravní funkce slouží i ke konání společenských akcí např. Dobříšských regionálních trhů, které se od měsíce
dubna – října konají vždy jednou za 14 dní.