Ceny dopravného a práce

Kontejnerové vozidlo, nákladní auto 25 Kč/km
CAT kolové rypadlo-nakladač 700 Kč/hod
CAT kolové rypadlo-nakladač – pikování 1 200 Kč/hod
Nakladač Bobcat 500 Kč/hod
CAT 303 pásové rypadlo-nakladač 550 Kč/hod
CAT 303 pásové rypadlo-nakladač – pikování 900 Kč/hod
Montážní vozidlo 15 Kč/km
RIGID velký 500 Kč/hod
Revize kamerou 800 Kč/hod
(min. 500 Kč)
Hutnící pěch s obsluhou 400 Kč/hod
Vibrační deska s obsluhou 500 Kč/hod
Řezání asfaltu 80 Kč/m
Řezání betonu 100 Kč/m
Práce montéra 250 Kč/hod
Čištění kanalizace 350 Kč/hod
Montáž vodoměrné soupravy včetně materiálu 3 500 Kč
Osazení vodoměru 500 Kč
Výměna poškozeného vodoměru 1 200 Kč
Přezkoušení vodoměru 1 600 Kč + doprava
Znovuotevření vodovodní přípojky 1 650 Kč
Zrušení a znovuobnovení přípojky dle skutečných nákladů
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Smluvní pokuta v případě porušení povinností odběratele dle Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod dle čl. IX odst. 6 5 000 Kč
Platnost sazebníku od 1. 1. 2018
za společnost: Ing. Tomáš Kolařík – jednatel