Světový den vody 2014 (12.3.2014)

Letošní den vody (22. březen) se nese v duchu Vody a energie. Naše společnost se svým provozem
snaží zajistit co nejmenší ztráty a předcházet tak zbytečnému plýtvání touto životně důležitou
komponentou nás všech.

Světový den vody byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském
Riu de Janeiru. Všechny členské státy OSN byly vyzvány, aby pořádaly informační kampaně o významu
vody pro lidské bytosti a ekosystémy, a také pro sociální a ekonomickou úroveň. Tento den slouží k připomenu-
tí toho, že přírodu máme chránit a uchovávat i pro další generace. Agentury OSN a nevládní organizace
upozorňují na nutnost vodou šetřit a chránit její čistotu v přírodě. Každým rokem se vyhlašuje heslo související
s problémem, který se zrovna musí naléhavě řešit.

> Oficiální stránky kampaně (pouze v angličtině)