Upozornění

Přes veškerou prevenci a snahu informovat odběratele o citlivém zacházení s pitnou vodou (zalévání, napouštění bazénů) dochází vzhledem k extrémním spotřebám k zakalení řadu.

Upozorňujeme, že v některých lokalitách může dokonce docházet k přerušení dodávek pitné vody.

Žádáme všechny odběratele, aby šetřili pitnou vodou. Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a  při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody  ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

Větší odběry konzultujte s námi na tel. č. 318 521 108.

 

Děkujeme za ohleduplnost ke všem ostatním odběratelům

4741412_s