Aktuální ceny vody

Vodné (vč. DPH) Stočné (vč.DPH) Celkem s DPH Protokol ke stažení Měsíc odečtů
Dobříš 42.30 31.40 73.70 Protokol Dobříš 042019

Protokol-Medi-Help-Dobříš.pdf

Protokol-Dobříš.pdf

1.-12.
Rybníky 52.00 4. a 10.
Stará Huť 40.37 29.63 70.00 3., 6., 9. a 12.
Rosovice 38.00 27,78 65,78 Protokol-Rosovice.pdf 4. a 10.
Obořiště 30.00 30,55 60,55 Protokol-Obořiště.pdf 3., 6., 9. a 12.
Svaté pole 38.00 33,32 71,32 5. a 11.
Višňová 42.37 26,00 68,37 Protokol-Višňová.pdf 2. a 8.
Voznice 25.00 40.00 65.00 Protokol-Voznice.pdf 5. a 9.
Hříměždice 38.00 30,00 68,00 1., 4., 7, a 11.
Županovice 50.00 5. a 9.
Chotilsko 33.00 Protokol-Chotilsko.pdf 4.
Prostřední Lhota 33.00 Protokol-Prostřední-Lhota.pdf 4.

 

Vysvětlení položek ceny

Vodné
Platba za vodu dodávanou z veřejného vodovodu – výrobu a distribuci pitné vody. Množství vody dodané
do objektu z veřejného vodovodu je měřeno vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Stočné
Platba za vodu odváděnou veřejnou kanalizací – odvedení odpadní vody a její čištění. Množství odvedených
odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejného
vodovodu, případně z vlastních zdrojů odběratele nebo dle směrných čísel roční potřeby vody (36m³).