Aktuální ceny vody

Vodné Stočné Celkem Měsíc odečtů
Dobříš 42.30 31.40 73.70 1.-12.
Nový Knín 31.97 44.81 76.78 5. a 10.
Stará Huť 40.37 29.63 70.00 3., 6., 9. a 12.
Rosovice 38.00 4. a 10.
Obořiště 29.91 3., 6., 9. a 12.
Svaté pole 38.00 5. a 11.
Višňová 41.80 2. a 8.
Voznice 25.00 40.00 65.00 5. a 9.
Hříměždice 38.00 1., 4., 7, a 11.
Županovice 40.00 5. a 9.
Chotilsko 32.11 4.
Prostřední Lhota 32.11 4.
Rybníky 37.00 4. a 10.

 

Vysvětlení položek ceny

Vodné
Platba za vodu dodávanou z veřejného vodovodu – výrobu a distribuci pitné vody. Množství vody dodané
do objektu z veřejného vodovodu je měřeno vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Stočné
Platba za vodu odváděnou veřejnou kanalizací – odvedení odpadní vody a její čištění. Množství odvedených
odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejného
vodovodu, případně z vlastních zdrojů odběratele nebo dle směrných čísel roční potřeby vody (36m³).