Aktuální ceny vody

Vodné (vč. DPH) Stočné (vč.DPH) Celkem s DPH Protokol ke stažení Měsíc odečtů
Dobříš 42.30

36.78 bez DPH

31.40

27.30 bez DPH

73.70

 

Protokol Dobříš 042019

Protokol-Medi-Help-Dobříš.pdf

Protokol-Dobříš.pdf

1.-12.
Rybníky 53.76

46.75 bez DPH

25.00

21.74 bez DPH

78.76

 

4. a 10.
Stará Huť 40.37

35.10 bez DPH

29.64

25.77 bez DPH

70.01

 

3., 6., 9. a 12.
Rosovice 38.00

33.04 bez DPH

27,78

24.16 bez DPH

65,78

 

Protokol-Rosovice.pdf 4. a 10.
Obořiště 30.00 s DPH 33.33 s DPH 63.33 Protokol-Obořiště.pdf 3., 6., 9. a 12.
Svaté pole 38.00

33.04 bez DPH

33.32

28.97 bez DPH

71.32

 

5. a 11.
Višňová 47.00

40.87 bez DPH

33.00

28.70 bez DPH

80.00

 

Protokol-Višňová.pdf 2. a 8.
Voznice 25.00

21.74 bez DPH

40.00

34.78 bez DPH

65.00

 

Protokol-Voznice.pdf 5. a 9.
Hříměždice 45.00

39.13 bez DPH

36.11

31.40 bez DPH

81.11 1., 4., 7, a 11.
Županovice 50.00 s DPH 5. a 9.
Chotilsko 40.00 s DPH Protokol-Chotilsko.pdf 4.
Prostřední Lhota 40.00 s DPH Protokol-Prostřední-Lhota.pdf 4.
Bojanovice 25.00 s DPH

 

Vysvětlení položek ceny

Vodné
Platba za vodu dodávanou z veřejného vodovodu – výrobu a distribuci pitné vody. Množství vody dodané
do objektu z veřejného vodovodu je měřeno vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Stočné
Platba za vodu odváděnou veřejnou kanalizací – odvedení odpadní vody a její čištění. Množství odvedených
odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejného
vodovodu, případně z vlastních zdrojů odběratele nebo dle směrných čísel roční potřeby vody (36m³).