Zákon o vodách přinese změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizace

Sněmovna včera minulý týden podpořila novelu zákona o vodách, která přinese změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizací.

Novela zpřesňuje povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních jímek. Zpřesňuje se definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace. Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Podle novely budou mít nově povinnost předložit příslušné doklady za poslední dva roky. Provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset vydávat potvrzení v němž bude mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Dále by podle novely vypouštění odpadních vod do kanalizací neměla kontrolovat Česká inspekce životního prostředí, ale vodoprávní úřady.
ČOV Dobříš po intenzifikaci