Blíží se horký víkend, zvyšuje se nárůst odběru vody

Šetrné zacházení s vodou v letním období

V letním období se obecně zvyšuje nárůst odběru vody díky zvyšující se teplotě, napouštěním bazénu, péčí o zahrádky aj. Proto je potřeba dbát na několik základních pravidel:

Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody v potrubí. Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo možným problémům s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.

Snažte se být ohleduplní k ostatním odběratelům a k životnímu prostředí!

VHS_letáček A4 final