Informace o vodě

Co je vodné, stočné?

Vodné
Platba za vodu dodávanou z veřejného vodovodu – výrobu a distribuci pitné vody. Množství vody dodané
do objektu z veřejného vodovodu je měřeno vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Stočné
Platba za vodu odváděnou veřejnou kanalizací – odvedení odpadní vody a její čištění. Množství odvedených
odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejného
vodovodu, případně z vlastních zdrojů odběratele nebo dle směrných čísel roční potřeby vody (36m³).

> Jak napouštět bazén?

V letním období se obecně zvyšuje nárůst odběru vody díky zvyšující se teplotě, napouštěním bazénu, péčí
o zahrádky aj. Proto je potřeba dbát na několik základních pravidel.

Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění
usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody v potrubí.
Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo
k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo možným problémům
s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.

Dále je možno využít dovozu vody cisternou na základě telefonické objednávky
na tel.č. 736 754 264, paní Bumbová, firma RETECH.

 

Jaká je v naší obci tvrdost vody?

Množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě představuje tvrdost vody. Tvrdost vody je ovlivněna charakte-
rem půdy, kterou protéká. Vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou.
Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je jako doporučená hodnota. Optimální koncentrací ze zdravotního
hlediska je 2 – 3,5 mmol/l.

Na Dobříši a ve většině provozovaných obcích dosahuje hodnot střední tvrdosti. Pokud se zajímáte o tvrdost
ve vaší obci, prohlédněte si tabulku:

Tvrdost vody u vodovodů provozovaných Vodohospodářskou společností Dobříš
Vodovod Dobříš, Stará Huť 2,0 mmol/l
Vodovod Voznice 2,2 mmol/l
Vodovod Chlumec 0,36 mmol/l
Vodovod St.Knín 1,5 mmol/l
Vodovod Kozí Hory 2,5 mmol/l
Vodovod Živohošť 1,1 mmol/l
Vodovod Chotilsko 3,2 mmol/l
Vodovod Pr. Lhota, Mokrsko 2,4 mmol/l
Vodovod Chramiště 2,5 mmol/l
Vodovod Županovice 2,9 mmol/l
Vodovod Nový Knín 2,9 mmol/l
Vodovod Vestec 3,1 mmol/l
Vodovod Bojanovice 2,1 mmol/l
Skupinový vodovod Příbram 1,1 mmol/l

 

Je třeba dítěti kupovat balenou vodu, nebo je vhodná i voda z vodovodu?

Do roku 2004 bylo v ČR hodnoceno jedno dodatečné kritérium, jež určovalo, zda je voda vhodná pro kojence.
Šlo o hodnotu obsahu dusičnanů (15mg/l). Ve vyhlášce z roku 2004, stanovující hygienické
požadavky na pitnou vodu, tento limit není. Z hlediska současných znalostí není hranice 15 mg/l odůvodněná.
Stávající norma 50 mg/l byla stanovena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) právě
s ohledem na riziko onemocnění methemoglobinémií (stav související s poruchou funkce hemoglobinu),
který narůstá se zvýšeným výskytem dusičnanů v organismu.

Kromě dusičnanů mohou na lidský a zejména dětský organismus nepříznivě působit také další látky. Limitní
hodnoty těchto látek se vždy určují s ohledem na nejcitlivější skupiny obyvatel s nastavením
vysokých bezpečnostních norem. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) i Evropská komise zastávají
názor, že limity pro pitnou vodu jsou bezpečné i pro kojence.

Doporučené hodnoty vybraných přirozených součástí pitné vody z hlediska použití pro kojence

Ukazatel Vhodný obsah
Vápník < 60 (max. 100) mg/l
Hořčík < 30 (max. 50) mg/l
Sodík < 20 (max. 25) mg/l
Fluoridy < 0,3 (max. 0,7) mg/l
Dusičnany max. 50 mg/l

Srovnání s dobříšskou vodou

Ukazatel Vhodný obsah
Vápník 34,7 mg/l
Hořčík 18 mg/l
Sodík 8 mg/l
Fluoridy 0,1 mg/l
Dusičnany 3,7 mg/l

 

Proč má někdy voda bílé zabarvení a jak se ho zbavit?

Bíle zakalená voda, čerstvě natočená z kohoutku, nesvědčí o vysokém obsahu chloru (jak se většina lidí mylně
domnívá). Bílé zabarvení vody způsobují mikroskopické bublinky vzduchu ve vodě. Chuť a kvalita
vody není tímto ovlivněna a nemá dopady ani na zdraví spotřebitele. Když se studená voda z distribuční sítě dostane
do kontaktu s teplejšími vnitřními rozvody nebo průtokem přes perlátor na vodovodním kohoutku,
tak se tento vzduch z vody uvolní a způsobí její „mléčné“ zabarvení. To se může rovněž objevit po opravách
vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Mléčné zabarvení je hlavně tam,
kde je tlak vody v potrubí vysoký. Pak jde většinou o trvalý jev.

Pokud je mléčné zabarvení i vašim problémem, pak nechte vodu několik minut odstát a vzduch z vody
postupně vyprchá a bude opět průzračná. Pokud máte na vašem vodovodním kohoutku instalován perlátor,
nezapomínejte na jeho pravidelné čištění, protože zanesené sítko perlátoru může bílé zabarvení vody zinten-
zivnit a může také obsahovat usazeniny, které by mohly negativní dopady na kvalitu pitné vody.

 

Proč se voda chloruje?

Jde o nejběžnější způsob dezinfekce a k zajištění dostatečné bakteriální nezávadnosti používáme chlor i my.
Nemusíte se ale obávat negativních účinků chloru na vaše zdraví. Dávka chloru je tak nízká, že vaše zdraví
neovlivní. V dobříšské vodě se hodnota přidávaného chloru pohybuje kolem 0,05 mg/l a přitom limity pro dáv-
kování chloru v pitné vodě jsou stanoveny Světovou zdravotnickou organizací max. 0,3 mg/l. Pokud máte
pocit, že je voda cítit chlorem, nechte vodu odstát pár minut. Případně uchovávejte vodu, kterou spotřebujete
do 24 h, v lednici (v uzavřených nádobách). Vodu můžete i převařit, poté chlor neucítíte.