2017

5. 1. 2017

Zabezpečení vodoměru před mrazem

Vážení odběratelé, předpovědi počasí nám slibují pořádné mrazy, proto je potřeba myslet na zabezpečení vodoměru proti zamrznutí – a tím předejít výdajům s tím spojených. Výměnu nezabezpečeného vodoměru hradí […]
1. 2. 2017

Vodohospodářské programy pro děti opět v Muzeu Dobříš

Program O vodě, který dětem vysvětlí koloběh vody v přírodě a základní principy šetrného hospodaření s vodou, již absolvovaly některé třídy místních škol i škol okolních obcí. Nyní probíhají  i nové vodohospodářské programy […]
6. 2. 2017

Obnova sítí v ul. Na Lukách – Dobříš

Od 6.2.2017 bude probíhat obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Lukách. V této lokalitě může v průběhu stavebních prací dojít k dopravnímu omezení, za což se omlouváme. Dokončení obnovy vodovodního řadu a kanalizace v této ulici je plánováno na […]
7. 2. 2017

Nový dotační program Dešťovka

Nový dotační program Dešťovka na  hospodaření s dešťovou vodou je jednou z priorit ministra Brabce pro rok 2017 a může být zajímavý pro mnoho domácností. Program vyhlásí Ministerstvo životního prostředí v dubnu […]