2018

10. 1. 2018

Obnova vodohospodářské infrastruktury v Dobříši

V současné době probíhá v části Mírového náměstí u světelné křižovatky obnova vodovodního řadu a kanalizace. Dokončení těchto prací je plánováno na jaro r.2018. Na Mírovém náměstí a v ul. Pražská bude omezen provoz […]
5. 2. 2018

Zákon o vodách přinese změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizace

Sněmovna včera minulý týden podpořila novelu zákona o vodách, která přinese změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizací. Novela zpřesňuje povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních […]
23. 4. 2018

Den Země v Dobříši

Máme za sebou úspěšnou akci Týden Země zaměřenou na ochranu životního prostředí, kterou pořádalo Město Dobříš. I naše společnost se připojila k oblíbené oslavě Dne Země, která se každoročně pořádá na hřišti […]
30. 4. 2018

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Nerudova, Dobříš

V současné době probíhá obnova vodovodu a kanalizace v ul. Nerudova, dokončení prací je naplánováno na konec května. Pro více informací kontaktujte naše zákaznické oddělení.