Čistá voda pro Dobříš – myslíme na budoucnost

Úkolem všech vodohospodářů je myslet na několik let dopředu a my nejsme výjimkou. Naopak. Stávající zdroje pitné vody pro město Dobříš jsou kapacitně dostačující, ale vzhledem k prodlužujícím se obdobím sucha,  je nutné připravit se na tato krizová období a neustále mít na mysli i šetrné hospodaření s vodou. Do budoucna musíme počítat i s dalším rozvojem města, proto stále hledáme a využíváme možnosti dalších zdrojů pitné vody. Za podpory města Dobříše byla vypracována společností VRV studie Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou, která řeší možnost napojení na skupinový vodovod z Vltavy.

Naše Vodohospodářská společnost Dobříš v současné době také testuje na čerpání vody z místního lomu Jezírko mobilní úpravnu pitné vody, kterou si zapůjčila od Státní správy hmotných rezerv na dobu tří měsíců a umožní tak vyhodnotit správnou možnost úpravy na pitnou vodu a doplnit tak o další zdroj pitné vody pro Město Dobříš v budoucnu.

Fungující kontejnerovou úpravnu přijeli včera ověřit i reportéři z ČT a TV Nova, aby inspirovali i další města a obce v České republice a informovali o možnosti zapůjčení takovéto úpravny.

Těší nás zájem veřejnosti o  vodní zdroje a děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se starají o naše zdroje i vodohospodářská zařízení, bez kterých se v našem denním životě neobejdeme.

Ing. Tomáš Kolařík, jednatel Vodohospodářské společnosti Dobříš