Den s lesníkem a vodohospodářem

I děti se učí, jak se s vodou hospodaří a odkud získáváme pitnou vodu. Minulý týden se zúčastnila 1. základní škola Dobříš projektu Do lesa s lesníkem, do kterého měla možnost se zapojit i naše společnost s Colloredo-Mannsfeld spol.  Děti se v přirozeném prostředí lesa dozvěděly, jak hospodaříme s vodou dobříšských lesů, proč je důležitá voda pro les i les pro vodu. Děti se seznámily s těžkou prací lesníka i vodohospodáře. Krásné počasí dovolilo dětem strávit nádherný den na čerstvém vzduchu a odnesly si spoustu zážitků i vědomostí. Budeme se těšit na děti na dalších vzdělávacích programech, abychom jim mohly předat další znalosti, které je povedou k tomu, aby si vody více vážily.