Deratizace splaškové kanalizace v Dobříši

Dne 14. 10. 2019 proběhne kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši.

K deratizaci jsou používány bezpečné moderní preparáty s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí.

Preparáty jsou umísťovány na dno kanalizačních šachet, nemůže tedy dojít k ohrožení ostatních živočichů.