Dobříšská vodovoda vás v létě osvěží

Spotřeba vody v českých domácnostech v posledních letech vytrvale narůstá a mezi hlavní důvody patří vysoká kvalita a čistota tuzemské kohoutkové vody. Za její jakost a dodržování přísných hygienických norem nesou odpovědnost vodohospodářské společnosti napříč republikou. Ne jinak je v tomu v Dobříši.

Spotřeba pitné vody v českých domácností má v posledních letech vzestupnou tendenci. Děje se tak i v důsledku napojování dalších odběratelů na vodovody. Dnešní spotřeba se pohybuje kolem 89,2 litru na osobu a den, zatímco v roce 2013 to bylo 87,1 litru.

Vodohospodářská společnost Dobříš podporuje pití vody z kohoutku a za kvalitou si stojí. Společně se značkou Sodastream se daří pitnou vodu z kohoutku dělat atraktivnější díky bublinkám a sirupům, z jejich širokého portfolia si vybere každý.

 „Za značku SodaStream již několik roků neúnavně připomínáme, že Česká republika má obrovské štěstí na zdroje kvalitní pitné vody, kterou si můžeme doma natočit čerstvou a příjemně vychlazenou, kdykoliv dostaneme žízeň. Ať už přímo do sklenice samotnou či se sladkým sirupem, do opakovaně použitelné lahve s sebou ven, nebo pro přípravu čerstvé perlivé vody v některém ze stále oblíbenějších výrobníků perlivé vody SodaStream, jak má kdo rád. Jsme potěšeni výsledky výzkumu, které potvrzují, že pro většinu z nás je pití doma natočené vody stále běžným a samozřejmým chováním. A stejně tak máme radost, že pití čerstvě natočené vody je díky produktům vymýšleným a připravovaným u značky SodaStream jedním z užitečných střípků, jak předcházet situacím, kdy stovky litrů vysoce kvalitní pitné vody z vodovodů končí marně ztraceny v zeleni zahradních trávníků, zatímco vodu na pití lidé hledají poněkud nelogicky zabalenu v hromadách balíků lahví z plastu na jedno použití, ve kterých je kvalita vody mnohem více zranitelná a ohrožená slunečním svitem či teplem během přepravy a v místě skladování,“ komentuje výsledky Zdeněk Zahrádka, manažer značky SodaStream.

Původ a kvalita kohoutkové vody

Dobříšská voda pochází z čistého prostředí brdských lesů, kde je čerpána z podzemních vrtů, proto má velmi vysokou kvalitu a splňuje ty nejpřísnější parametry pro pitnou vodu. VHS Dobříš provádí pravidelné kontroly dodávané pitné vody v úpravnách i u spotřebitelů

Podzemní vody bývají vhodnější pro přípravu pitné vody než vody povrchové, a to vzhledem k hygienickým nárokům na kontrolu kvality vody a nutnosti úpravy povrchových vod. Kvalita dodávané pitné vody je pro nás klíčová,“ říká Ing. Martin Kolařík, technický ředitel Vodohospodářské společnosti Dobříš (VHS Dobříš).

Pitná voda ve vodovodní síti patří mezi nejpřísněji kontrolované komodity a povinnost testování je dána řadou norem, především zákonem o ochraně veřejného zdraví spolu s prováděcí vyhláškou, a je v souladu s evropskou legislativou. „Právní předpisy stanovují povinná místa kontroly, minimální četnost a rozsah kontroly. Supervizi nad kontrolou kvality pitné vody provádějí orgány ochrany veřejného zdraví. Voda je tak sledována v průběhu celého procesu – od podzemních či povrchových zdrojů až po kohoutky u spotřebitelů,“ prozrazuje Martin Kolařík.

Voda kohoutková versus voda balená

V případě přísných pravidelných kontrol se nabízí otázka, jak si ve srovnání s domácí točenou vodou stojí vody balené?

„Kvalita balených vod může být výrazně ovlivněna, pokud nejsou uchovávány v chladu a chráněny před přímým slunečním světlem. Voda zůstává stále živým systémem, v němž se vyskytují organotrofní bakterie, a ty se v teple a na slunečním světle rychle množí,“ varuje Martin Kolařík.

Kvalitu balených vod zkoumala i analýza, kterou v dubnu 2019 provedla VHS Dobříš. Otestováno bylo celkem 12 vzorků, z nichž 5 nevyhovělo platné legislativě (organotrofní bakterie, mangan, Ph)

Dalším významným faktorem je ekonomická stránka. „Zatímco tisíc litrů domácí točené vody vyjde v ČR v průměru na 82 Kč (včetně stočného), stejné množství balené vody se bude pohybovat v průměru mezi 6000 a 9000 Kč. A o už je podstatný rozdíl,“ říká Zdeněk Zahrádka a doplňuje třetí zásadní faktor: „Je třeba vzít v úvahu i environmentální rozměr. Podle vědců z University of California bylo k roku 2017 na světě vyrobeno 8,3 miliardy tun plastu. To je obrovské číslo. My všichni se proto musíme maximálně snažit nikoliv o recyklaci, ale precyklaci – tedy předcházení produkce dalších jednorázových plastových odpadků, jakými jsou například nápojové PET lahve.“

Na akcích města Dobříš i v okolních obcích zajišťuje pitný režim a pomáhá s šířením myšlenky precyklace – předcházení produkce jednorázových plastů.