Dobříšské májové slavnosti v Husově parčíku

 V Husově parčíku proběhla během dopoledního programu dobříšských májových slavností oblíbená akce pro děti Dobříšský sportovec, při které si děti mohly pod odborným vedením rozvíjet pohybovou, smyslovou a orientační dovednost. Akce měla obrovský úspěch, velká návštěvnost byla toho důkazem. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a na konci stezky je čekaly (nejen sladké) odměny. Naše společnost se postarala o pitný režim dětí i dospělých a děti odměnila balónkem a sladkostí. Odpoledne připravili společně světlušky z Lampyris, skautky z Minnehahy a táborníci ze Zlatého listu tradiční program pro děti – hry a dovednosti pro malé i velké děti, které čekala také odměna. Věříme, že si akce užili děti i dospělí, děkujeme za jejich organizaci skautkám, táborníkům a Městu Dobříš, paní Sylvě Řehákové a všem dobrovolníkům.