Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod