Dopravní omezení na Mírovém náměstí

Od 11. 9. 2017 bude na Mírovém náměstí omezen provoz z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace. Dokončení I. etapy obnovy vodovodního řadu a kanalizace v této lokalitě je naplánováno na 28.9.2017.

II. etapa prací obnovy vodovodního řadu a kanalizace bude probíhat v části Mírového náměstí od Pizzerie Olivo až po světelnou křižovatku.

Děkujeme za pochopení a v případě dotazů kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. č. 318 521 108