Hodina Země 2020

Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my.
Přidejte se! Připojili jsme se i my. My snížíme spotřebu elektrické energie a jaký si dáte pro letošek klimatický závazek vy?

více se dozvíte na www.hodinazeme.cz

Spočítaná uhlíková stopa řekne, jak každý přispívá ke změně klimatu. Pomůže odhadnout emise skleníkových plynů spojených s vaším bydlením, dopravou a spotřebou. Průměrná roční stopa osobní spotřeby je 5000 kg CO2 ekv. Ne každý si chce svoji uhlíkovou stopu počítat a odhadovat postupně jednotlivé závazky.
Stačí si zobrazit přihlašovací formulář na Hodinu Země a přihlásit se jako jednotlivec. V nabídce najdete více než 10 závazků, u kterých je vyčíslena průměrná roční úspora . Všechny jednotky jsou CO2 ekv. ekv. /osoba/rok. Není-li uvedeno jinak je zdrojem kalkulačka uhlíkové stopy (dále jen kalkulačka) a manuál k ní.