Horké letní dny jsou tady

Horké počasí slibují meteorologové až do neděle, prosíme tedy všechny odběratele o šetrné hospodaření s vodou. Na co je potřeba myslet?

Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody v potrubí. Proto doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo možným problémům s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.

Snažte se být ohleduplní k ostatním odběratelům i k životnímu prostředí,

děkujeme!

vhs-kolobeh