Informace o průběhu obnovy sítí na Mírovém náměstí

Na dobříšském Mírovém náměstí je v současné době dokončována obnova vodovodu, splaškové i dešťové kanalizace. Splašková kanalizace je vyměněna za kanalizační potrubí z polypropylenu a dále je obnovena dešťová kanalizace, která byla z části zanesená a z části nefunkční.

Děkujeme za trpělivost během prací a o dalších obnovách sítí vás budeme informovat.