Koronavirus neohrožuje kvalitu pitné vody, zajišťujeme plynulé zásobování pitnou vodou 24hodin denně

Vážení odběratelé,

jsme si vědomi toho, že zejména v těchto dnech je plynulá a bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody do vašich domácností stěžejní.

Nemusíte se obávat, pitná voda nemůže být virem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapenkovou cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu.

Zdroje pitné vody pro Dobříš jsou pouze podzemní a voda je následně dezinfikována, takže se koronavirus nemůže to těchto zdrojů dostat.

Pracovníci Vodohospodářské společnosti dělají vše proto, aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou 24 hodin denně. Jsme vám nepřetržitě k dispozici  (i když v těchto dnech jen bezkontaktní formou). Obnova vodovodů a kanalizací, která je nezbytně nutná k zajištění plynulého provozu, také probíhá dle plánovaného harmonogramu.

Dle opatření krizového plánu jsme připraveni okamžitě reagovat na situaci v případě zvýšené nemocnosti či karantény zaměstnanců.