Název projektu: Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši – etapa komunikace v západní části

Název projektu: Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši – etapa komunikace v západní části, CZ.1.15/1.1.00/58.01196

Již déle než pět let slouží ke spokojenosti obyvatel města Dobříše zrekonstruovaná část Mírového náměstí mezi křižovatkou u České Spořitelny, a.s a Kulturním domem. Předmětem rekonstrukce byla nejen obnova povrchů, ale také rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací. Celkové náklady projektu činily 8 820 950 Kč, dotace z ROP SČ byla přiznána ve výši 3 435 266 Kč, zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu města. Vzhled této původní části náměstí se vyznačuje upraveným, moderním dojmem.

 

Za město Dobříš

Ing. Markéta Samcová (projektová manažerka)