Významné investiční akce

Od vzniku společnosti až do současnosti proběhla celá řada investičních akcí na vodovodních a kanalizačních
řadech a to jak výstavba nových řadů, tak i obnova stávajících, jejichž vznik se datuje k 15. říjnu 1880,
tedy do doby, kdy vznikl tzv. Tereziánský vodovod, první řad přivádějící vodu z okolních lesů do našeho města.

Práce na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury průběžně pokračují v úzké součinnosti s Městem Dobříš.
Investice do modernizace sítě za posledních 25 let překročily 200 milionů korun, každoroční údržba
vyžaduje pravidelné investice. Ztráty pitné vody se podařilo od roku 1993 do roku 2020 postupně
snížit přibližně o 50%. Cílenými opatřeními provozovatele došlo v posledních letech ke zlepšení
kvality dodávané pitné vody, která splňuje přísné požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva zdravot-
nictví při minimální dodatečné chemické úpravě vody. Snahou provozovatele je minimalizovat
chemickou úpravu vyrobené vody a dbát na udržitelnost a rozšíření vlastních kvalitních vodních zdrojů.

Prohlédněte si fotogalerii významných investičních akcí