Program O VODĚ v Rosovicích

V rosovické škole vládne příjemná atmosféra, kterou jsme umocnili povídáním o vodě. Děti získaly poznatky

nejen o koloběhu vody v přírodě, ale vyzkoušely si na vlastní kůži, jak probíhá čištění vody a jak je takový

proces náročný. Všechny děti pokus zvládly bez nehody a věříme, že jim pomůže v tom, aby si vody považovaly

a uvědomily si i význam čistírny odpadních vod.