Obnova kanalizace a vodovodu v ul. Plk. B. Petroviče

V těchto dnech probíhá v místě křižovatky v ulici Plk. B. Petroviče obnova kanalizace. Z celého prostoru dna kanálu bylo nutné ruční odtěžení části dna ve výši 60 cm. Dále následovalo položení kamene, kari sítí a za použití speciálního betonu i betonáž celého dna. Stav kanalizace byl posouzen statikem a bylo provedeno zaměření stávajících kanalizačních stok a komor.

Během měsíce června bude probíhat i obnova vodovodního řadu. Zde je nutné upozornit, že v průběhu těchto prací dojde k omezení průjezdu křižovatkou.

Omezení provozu v ulici Plk. B. Petroviče

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Plk. B. Petroviče by měly probíhat v termínu od 14. 6. do 2. 7. 2016, v prostoru a blízkém okolí křižovatky s ulicí Part. Svobody a Jiřího Wolkera.
V průběhu stavebních prací bude provoz v ulici Plk. B. Petroviče omezen, a to ve 2. etapách:

  • I. etapa (od 14. 6. do 30. 6.) – provoz bude umožněn pouze v jednom směru – směrem na Hostomice, v opačném směru bude značena objížďka po ul. Čs. armády a Mírovém náměstí.
  • II. etapa (od 1. 7. do 2. 7.) – komunikace v místě parkoviště u kotelny bude průjezdná pouze pro BUS a vozidla integrovaného záchranného systému