Obnova sítí v Dobříši

 

 V ulici Příbramská došlo k plánované obnově vodovodu a kanalizace a nyní je mimo jiné částečně uzavřena ulice Pražská a pracuje se i na části Mírového náměstí. Co a proč se tam děje?

 V současné době probíhají obnovy sítí a přípravy na rekonstrukci náměstí. Dobříšské Mírové náměstí projde rekonstrukcí a před tou je nezbytné opravit současnou síť vodovodu a splaškovou a dešťovou kanalizaci. Kanalizace i vodovod na Mírovém náměstí byl vybudován ve 20. – 30. letech minulého století. Vodovod je kapacitně nevyhovující a vodovodní potrubí je za hranicí životnosti, což má za následek úniky vody, a jeho obnova je nevyhnutelná. Kanalizace je vyskládaná stoka z kamenů, je netěsná a vlivem stáří je rovněž za hranicí životnosti. Splašková kanalizace je tedy vyměněna za kanalizační potrubí z polypropylenu a obnovuje se dešťová kanalizace, která je z části zanesená a z části nefunkční.

 Jak už bylo řečeno v části ulici Příbramská byla již obnova vodovodu a kanalizace provedena. V současné době je ale realizována další etapa prací – nejen v části Mírové náměstí, ale i v ulici Pražská. V následující etapě pak proběhne propojení obou těchto částí, a tím bude umožněno odkanalizování Komenského náměstí. Dokončení těchto prací je naplánováno do konce roku 2017. Následně bude obnova dokončena v části autobusové nádraží, před Penny marketem až k nově budovanému kruhovému objezdu u kotelny. Po obnově sítí bude následovat rekonstrukce povrchů, úprava a obnova zeleně a městského mobiliáře.