Obnova vodohospodářské infrastruktury na Komenského náměstí v Dobříši

Obnova vodohospodářské infrastruktury  na Komenského náměstí v Dobříši

Vzhledem k plánované revitalizaci náměstí Komenského bude v této lokalitě prováděna od 30. 10. 2017 obnova dešťové a splaškové kanalizace včetně příprav pro odvodnění této lokality. Následně bude probíhat obnova stávajícího vodovodního řadu Dokončení těchto prací je plánováno na jaře příštího roku.

Tyto stávající sítě jsou na hranicí své životnosti, proto je nutná jejich obnova. Obnova těchto řadu je potřebná nejen pro nás, ale i budoucí generace.

DSC_3786