Obnova vodohospodářské infrastruktury pokračuje dle harmonogramu

V současné době probíhá dle plánovaného harmonogramu obnova vodovodu a kanalizace v ulici Husova, která bude dokončena v květnu 2020.

V případě, že bude nutné přerušení dodávky pitné vody v této lokalitě, budou dotčení odběratelé informováni.

Děkujeme za Vaši trpělivost