Obnova vodohospodářské infrastruktury v Dobříši

V současné době probíhá v části Mírového náměstí u světelné křižovatky obnova vodovodního řadu a kanalizace. Dokončení těchto prací je plánováno na jaro r.2018.

Na Mírovém náměstí a v ul. Pražská bude omezen provoz po dobu nezbytně nutnou.

Na první polovinu roku 2018 je plánována obnova vodohospodářské infrastruktury v části Komenského náměstí a dále plánuje Středočeský kraj následnou realizaci obnovu povrchu komunikace.

Děkujeme za Vaši trpělivost a v případě dotazů kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. č. 318 521 108

IMG_1122