Obnova vodovodního řadu a kanalizace – Mírové náměstí

V současné době probíhá II. etapa prací obnovy vodovodního řadu a kanalizace v části Mírového náměstí od Pizzerie Olivo až po světelnou křižovatku. Dokončení prací je plánováno na 31. 12. 2017.

Na Mírovém náměstí bude omezen provoz z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace.

Děkujeme za pochopení a v případě dotazů kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. č. 318 521 108