Oznámení o úpravě ceny vodného a stočného v Dobříši

Vážení odběratelé,

na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Dobříše ze dne 12. 9. 2017 si vás dovolujeme informovat o změně cen vodného a stočného od 1. 1. 2018.

Úprava ceny vodného a stočného je ovlivněna několika faktory. Nejdůležitějším z nich je nutnost plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, jehož účelem je zajištění udržitelnosti provozuschopnosti vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Dobříš.

Dalšími důvody úpravy ceny jsou: potřeba rozšiřování zdrojů pitné vody, závazek vyplývající z přijetí evropských dotací na intenzifikaci čistírny odpadních vod, inflace, nárůst cen energií, materiálu a chemikálií.

Plánovaná cena vodného a stočného pro rok 2018

Vodné            42,30 Kč/m³

Stočné           31,40 Kč/m³

Celkem           73,70 Kč/m³ včetně DPH  ( 64,08 Kč bez DPH )

Pro srovnání:

Od 1.1.2018 bude stát 1litr pitné vody a zároveň následné odkanalizování cca 7 haléřů!

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den, t.j. 7,37 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zdražení 221 Kč za vodné a stočné za měsíc (místo původní částky 209 Kč před zdražením). Rozdíl v nákladech na vodné a stočné tedy činí 12 Kč za měsíc.

Cena vodného i stočného zůstává i po zdražení nadále pod úrovní celorepublikového průměru.