OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE – ul. NOVÁ

Vážení občané, v souvislosti s letošním záměrem Města Dobříš, realizovat obnovu  vodovodu a kanalizace v ulici Nová vám oznamujeme, že práce na zmíněné obnově budou zahájeny dnem 24.08.2022. Práce budou realizovány každodenně od 7.00 hod. Do cca 15.30 hod., s předpokládaným dokončením k 14.10.2022. Po dobu realizace vás žádáme o součinnost a dodržování případných pokynů stavbyvedoucího na stavbě a staveništi, včetně dopravního omezení. Případné odstávky vody budou s vámi dopředu konzultovány a veřejně oznámeny, včetně případného zajištění náhradního zdroje pitné vody.

Případné dotazy a připomínky můžete projednat a konzultovat přímo se stavbyvedoucím na stavbě, panem Martinem Kšánou (tel. 739 441448) anebo se zástupcem města, Bc. Milošem Novotným, vedoucím odboru správy majetku Města Dobříš na tel. 318 533362.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.